Till minne av Staffan Svensson

2012-06-29

Våra tankar går till Staffans närmaste anhöriga

Som många av er redan vet så avled Staffan Svensson torsdagen den 21 juni. Staffan ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv åt ytbehandling och har varit en trogen SYF medlem sedan starten. Staffan har även deltagit aktivt i SYF:s verksamhet.

Begravningen äger rum i Onsala kyrka tisdagen den 5 juli. Familjen har bett oss att tänka på cancerfondens verksamhet.

Sonen David Svensson kommer att driva företaget vidare och en ny ägare kommer att tillträda from den 1/8 men SS Ytservice AB kommer fortsätta precis som tidigare under samma namn och med samma tjänster och utbud av varor.