201211211353483205daKJtGuU201211211353483217k7o1uJNv201211211353483170rm3rJ6nn201211211353483182QejuKSfi

Den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation

SYF arbetar aktivt med

  • Information till ytbehandlare och köpare av ytbehandlade produkter
  • Bevakning av utvecklingen i branschen
  • Utbildning
  • Som informationskanal och remissorgan till myndigheter och andra organisationer

Har du några frågor är du välkommen att maila eller ringa någon av SYFs kontaktpersoner nedan.

"Att köpa ytbehanling- en handledning"-kan laddas ner här

Kontakt

administration@syf.se

Adress

SYF Svensk Ytbehandlings Förening
Box 71
501 13  BORÅS

NY OMGÅNG - Certifierad ytbehandlare

Anmälan t.o.m. 30 april 2020

Nu startar ännu en omgång av Certifierad Ytbehandlare.
Sedan hösten 2019 pågår den stora utbildningssatsningen Certifierad Ytbehandlare för fullt. Certifierad Ytbehandlare är en mycket viktig satsning för att göra branschen ännu mer konkurrenskraftig, där medlemmar i SYF får en kraftig rabatt av deltagaravgiften.

Läs mer här!